Pani z tatuażem sprawdzająca wykres podczas spotkania

Obsługa finansowa to rozwiązanie, które polega na przekazaniu kontroli nad finansami przedsiębiorstwa innej firmie. Pozwala odciążyć pracowników i przerzucić odpowiedzialność za rachunkowość oraz księgowość na osoby, które specjalizują się w tego rodzaju operacjach.

W naszym wawerskim biurze zajmujemy się świadczeniem usług podatkowych dla firm jednoosobowych, przedsiębiorstw oraz nieruchomości w Warszawie i całym kraju. Korzystamy z bezpiecznej infrastruktury bankowej, która pozwala nam na przetwarzanie tysięcy transakcji rocznie. Współpracujemy z klientami z Polski i z zagranicy.

Przykładowe operacje, które przeprowadzamy w naszym biurze rachunkowym:

  • kontrolowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • rozliczanie kosztów wynajmu i prowadzenia biura,
  • kontrolowanie wpłat oraz windykacji,
  • rozliczanie podatku dochodowego,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

 

Co to jest sprawozdanie finansowe?

Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania finansowego na każdą jednostkę gospodarczą prowadzącą tzw. pełną księgowość. Sprawozdanie rozliczeniowe to dokument, który obrazuje majątek firmy i zawiera zestawienia liczbowe z całego roku obrachunkowego. Znajduje się w nim szczegółowy bilans m.in. wszystkich aktywów, inwestycji oraz rozliczeń międzyokresowych.

Ponadto sprawozdanie musi spełniać określone warunki formalne. Powinny znaleźć się w nim informacje takie jak: odpowiednio skonstruowane wprowadzenie do sprawozdania (a w nim dane firmy), wycena majątku i zestawienie zysków i strat. Sprawozdanie rozliczeniowe podpisuje osoba, która jest odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg w danej firmie oraz kierownik firmy.

 

Usługi podatkowe

Wiemy, jak ważne jest prowadzenie ogólnie pojętej rachunkowości na wysokim poziomie – decyduje ona m.in. o prawidłowych rozliczeniach podatkowych. Ze względu na to, że jest to obszar często sprawiający trudności klientom, zdecydowaliśmy się uruchomić w naszym biurze na warszawskim Wawrze usługi podatkowe. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nich każdego, kto chciałby zasięgnąć porady w kwestii podatków bądź zlecić nam przeprowadzenie audytu swojej firmy.